Hiszpania – pobyt stały

Z formalnego punktu widzenia nie istnieje obowiązek meldunkowy (poza hotelami). Jednak stałe zameldowanie – co dotyczy osób dłużej przebywających w Hiszpanii – łączy się z określonymi przywilejami, np. z prawem do korzystania ze świadczeń społecznych, do kształcenia dzieci w szkołach publicznych, do udziału w wyborach lokalnych. Aby uzyskać zameldowanie, w urzędzie miejskim lub gminnym należy przedstawić dokumenty potwierdzające adres zamieszkania w Hiszpanii.
Jeżeli obywatel Unii Europejskiej zamierza przebywać przez dłuższy czas na terytorium Hiszpanii, powinien uzyskać zaświadczenie o zameldowaniu (empadronamiento). Aby się zameldować, trzeba posiadać jakieś prawo do lokalu, wystarczy umowa najmu, lub zgłosić się z posiadaczem takiej umowy, który wyraża zgodę na zameldowanie. W lokalnym urzędzie miasta (Ayuntamiento) składamy odpowiedni wniosek wraz z xero umowy najmu i za 2-3 dni odbieramy dokument zameldowania. Cała rodzina składa tylko jeden wniosek.

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • email
  • LinkedIn
  • Twitter