Zatrudnienie w Hiszpanii

Dokumentem niezbędnym do zatrudnienia w Hiszpanii jest numer NIE (Numer de Identidad Extranjero). Jeśli obywatel RP będzie przebywał krócej niż 3 miesiące, ale będzie pracował na terytorium Hiszpanii, musi złożyć wniosek o nadanie numeru NIE w najbliższym komisariacie policji (Policía Nacional). Polacy zamierzający przebywać na terytorium Hiszpanii dłużej niż 3 miesiące mają obowiązek zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Obcokrajowców (Registro Central de Extranjeros – przy urzędach ds. cudzoziemców, adresy na stronie internetowej:www.map.es/servicios/servicios_on_line/extranjeria/oficinas_ extranjeria/ ) przed upływem tego czasu. Jeśli zainteresowany nie złożył wcześniej wniosku o nadanie numeru NIE, będzie on nadawany podczas rejestracji i wpisywany do certyfikatu. Opłata skarbowa za certyfikat (a więc wpis do rejestru z nadaniem numeru NIE) wynosi 13 EUR. Potrzebne dokumenty: paszport lub dowód osobisty nowego typu oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej, jeśli numer NIE będzie nadawany wraz z wpisem do rejestru. Teoretycznie numer NIE i certyfikaty o rejestracji wydawane są natychmiast, niemniej z uwagi na dużą liczbę obcokrajowców procedura może potrwać dłużej.

Warto wiedzieć, że obywatele UE maja inną kolejkę i inne okienko w niektórych urzędach, sprawdźcie to więc, zanim staniecie w wielkiej kolejce z ludźmi o innym kolorze skóry 😉

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • email
  • LinkedIn
  • Twitter